Nieuws

Logistieke processen veilig en efficiënt laten verlopen

Binnen een bedrijf moeten logistieke processen natuurlijk veilig en efficiënt verlopen. Hoe kun je als ondernemer daarvoor zorgen? Bij het veilig en efficiënt laten verlopen van logistieke processen binnen zijn onderneming kan een ondernemer geholpen worden door het fleet management systeem.

Het beheer en de organisatie van commerciële voertuigen

Er zijn bedrijven met een eigen wagenpark. Dit wagenpark moet worden beheerd. Het beheer en de organisatie van commerciële voertuigen wordt aangeduid met de term fleet management. Bij het beheer en de organisatie van die voertuigen is voertuig tracking essentieel. Middels voertuig tracking, dat werkt op basis van telematica, kan worden nagegaan wat de locatie, het rijgedrag en de onderhoudsstatus van de commerciële voertuigen van een bedrijf is.

Het doel van wagenparkbeheer

Waarom moet een bedrijf aandacht besteden aan wagenparkbeheer? Omdat daarmee de efficiëntie en de productiviteit kan worden vergroot. Bovendien verbetert wagenparkbeheer de veiligheid van bestuurders en voertuigen. Middelen die gebruikt worden om het wagenpark efficiënt te kunnen beheren zijn voertuig tracking, het monitoren van bestuurders, het bijhouden van het brandstofverbruik en voertuig onderhoud.

Hoe een fleet management systeem binnen een bedrijf werkt

De kern van een fleet management systeem is fleet tracking software. De basis is een GPS-systeem. Dit GPS-systeem kan op drie manieren werken: met behulp van GPRS, satelliet of radio. Een combinatie van de genoemde manieren is ook mogelijk. De duurste methode is het versturen van data via de satelliet. Soms is deze dure methode noodzakelijk. Deze dure methode voor voertuigtracking moet gebruikt worden in afgelegen gebieden met een zwak radiosignaal en in gebieden waar het GPRS-signaal door bijvoorbeeld hoge bergen of hoge gebouwen wordt beperkt. 

De werkomgeving wordt veiliger

Waarom gebruikt een ondernemer fleet management? Omdat fleet management hem de mogelijkheid geeft om ervoor te zorgen dat zijn werknemers een veilige werkomgeving hebben. De wagenparkbeheerder van zijn bedrijf kan immers roekeloos rijgedrag signaleren. Problemen kunnen dus tijdig worden herkend. Er kan vervolgens gezorgd worden voor adequate trainingen en opleidingen voor werknemers. Omdat de wagenparkbeheerder ook de onderhoudsstatus van de voertuigen van het bedrijf kan monitoren kunnen de werknemers van het bedrijf die voertuigen veilig blijven gebruiken.

Brandstofverbruik en onderhoudskosten worden gereduceerd

Dankzij de fleet management technologie kunnen problemen vroeg worden gesignaleerd. Zo kunnen kosten worden bespaard, Indicatoren voor voertuigprestaties, zoals bijvoorbeeld het aantal afgelegde kilometers, kunnen nauwkeurig worden bijgehouden. Onderhoudsschema's kunnen heel eenvoudig worden bijgehouden, waardoor de levensduur van de voertuigen kan worden verhoogd.

Geef een reactie