Teamcenter
Nieuws

Efficientie is de sleutel tot een succesvolle business

Elk groot bedrijf gebruikt tientallen als niet honderden bedrijfsprocessen per dag. Zo worden misschien elke keer dezelfde stappen ondergaan als er een order wordt geplaatst, een klacht wordt behandeld, contact wordt opgenomen met een nieuwe klant, of de productie van een onderdeel start. Dit zijn maar een klein aantal voorbeelden van de haast oneindige schaal van mogelijkheden. Elke taak die regelmatig uitgevoerd wordt binnen een bedrijf is te omschrijven als een bedrijfsproces. Hoe de interactie tussen deze individuele taken loopt is vaak meer, of helaas soms ook minder, dan de som van alle individuele processen. Dat wil zeggen dat sommige combinaties van processen elkaar onderling meer effectief, of minder effectief maken. Elke business heeft wel te maken met inefficiëntie van bedrijfsprocessen, en de interactie hiertussen. Het is immers lastig, als niet onmogelijk, om een perfecte ketting van processen te hebben. Wel is het belangrijk dat er continu verbeterd wordt!

Formele of informele processen

Er zijn formele en informele processen binnen een bedrijf. Een vaste routine bij een taak is een formeel proces. Deze zijn vaak in een handleiding vastgelegd, en het is de bedoeling dat iedereen zich hieraan houdt bij het uitvoeren van de taak. Dit kan gaan over de manier waarop de administratie wordt onderhouden, of bijvoorbeeld voor het benaderen van potentiële klanten. Een groot gedeelte van deze vaste routines zijn ontworpen om veiligheidsredenen, juridische of financiële redenen. Informele processen zijn routines die individuele werknemers hebben bedacht om hun taken uit te voeren. Zij hebben deze soms gedeeld met andere werknemers, maar vaak is het alleen bekend bij het individu.

Wat kan er fout gaan?

Beide van deze soorten processen zijn bedoeld om taken zo soepel mogelijk uit te voeren. Als het een goede routine is, dan helpt deze de werknemer om zijn of haar taken efficiënt en accuraat uit te voeren. Als een proces niet goed werkt, dan kan dat leiden tot allerlei verschillende hindernissen en andere soorten problemen. Zo kan de kwaliteit van het eindproduct leiden onder een proces dat niet genoeg nadruk legt op kwaliteitscontrole. Werknemers kunnen gefrustreerd raken wanneer er onnodig ingewikkelde stappen zijn. Een deel van het werk kan twee keer gedaan worden door verschillende werknemers als er geen duidelijke taakverdeling is. Of het omgekeerde, het wordt helemaal niet gedaan. Ook kunnen allerlei andere resources niet optimaal gebruikt worden. Of dit nu grondstoffen zijn, verloonde uren, energieconsumptie of wat dan ook, als het proces efficiënter is dan is het gebruik van resources dat ook.

Hoe voorkom of verbeter je dit?

Er zijn mensen en bedrijven die gespecialiseerd zijn in het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Procesverbeteraars kunnen jouw bedrijf analyseren en eventuele inefficiënties zo veel mogelijk wegwerken. Ook zijn er bedrijven die software zoals Teamcenter aanbieden waarbij er dus via computermodellen gekeken wordt naar het proces binnen een bedrijf. Zo kan er voor een fabriek of andere productieketen gebruik worden gemaakt van een plant simulation.

Geef een reactie